Ho Chi Minh

8 oktober 2002 - Hij staat op geen kaart aangegeven en het is ook niet meer dan een bospad: de Ho-Chi-Minhroute. Maar na 3 uur hobbelen in een uithoek van Zuid-Laos treffen we toch deze SAM (Surface to Air Missile) aan als markering van het spoor. Onbegrijpelijk genoeg hebben de mevrouw van het snoepwinkeltje en de meeste andere bewoners van het dorp Na-am geen weet van de route. Pikant detail: de Amerikanen hebben ook zeeppoeder op de route gegooid om hem glad te maken en blikjes Budweiser bier om de Noord-Vietnamese vijand door dronkenschap uit te schakelen.
Het jongetje rechts draagt een t-shirt met op de achterkant een stripverhaal dat zijn vriendjes waarschuwt tegen het gevaarlijkste wat de VS heeft laten landen: onontplofde bommen, ook wel UXO's genoemd, unexploded ordnance. Een opruimteam van de Verenigde Naties heeft er nog dagelijks werk aan.