Laatste nieuws

Uitgeverij Elmar II start door, auteurs gecompenseerd
Schrijversonline 12 november 2010
Auteurswet beschermt auteurs bij faillissement
Boekblad 12 november 2010
Uitgeverij Elmar start door, auteurs krijgen compensatie
Boekblad 11 november 2010
Schrijvers failliete uitgeverij samen
nrcnext 24 sept 2010
Elmar wil doorstart maken
AD Haagsche courant 24 sept 2010
Verhaal halen
Villamedia.nl 23 sept 2010

Column Elmar-auteur Frank van Rijn

23 september 2010

Column Elmar-auteur Carien Karsten

Intermediair.nl 23 sept 2010

Schrijvers failliete uitgeverij Elmar verenigen zich
De Papieren Man (B, 22 sept 2010)
Curator geeft auteurs Elmar weinig kans Boekblad 22 sept 2010
Auteurs failliete uitgeverij Elmar halen verhaal
Boekblad 22 sept 2010
Uitgeverij Elmar failliet
Boekblad 21 sept 2010


Informatie


Peter de Ruiter
070 306 00 13 / 0626 046 210
info@schrijvershalenverhaal.nl

Carien Karsten
06 24147617
info@schrijvershalenverhaal.nl

"We are all in the gutter,
but some of us
are looking at the stars".


Oscar Wilde

 

(Ververs / Refresh voor de laatste versie)

Auteurs sluiten akkoord met uitgeverij 'Elmar Tweede Editie'

9 november 2010 - Een nieuwe editie van uitgeverij Elmar, die 14 september failliet is gegaan, is in aantocht. 'Elmar Tweede Editie' stelt een bedrag ter beschikking aan alle auteurs met achterstallige royalties over 2009 en 2010. Dit bedrag zal naar rato van de claims worden uitgekeerd. Auteurs die meegaan naar de nieuwe uitgeverij krijgen extra royalties voor de boeken die tot de voorraad behoren. Ongeveer eenderde van de 250.000 Elmarboeken bij het Centraal Boekhuis gaat mee naar de nieuwe uitgeverij. De overige boeken zal aan de auteurs worden aangeboden een gering percentage van de winkelwaarde. Zij zullen deze boeken kunnen gaan verkopen via onder meer www.1miljoenboeken.nl.

De wijze waarop auteurs worden gecompenseerd is bijzonder. Normaal gesproken gaan gelden uit een failliete boedel naar een vaste rij van schuldeisers, de belastingdienst voorop. De Auteurswet heeft de auteurs echter beschermd. Door het faillissement zijn licenties vervallen die auteurs het oude Elmar verstrekt hadden voor openbaarmaking van hun werk. Meer dan 65 auteurs hebben zich echter verenigd onder de noemer 'Schrijvers halen verhaal'. Zij hadden gemeld dat toestemming tot hernieuwde openbaarmaking in principe alleen aan Elmar Tweede Editie zou worden gegeven. Met genoemde compensatieregeling als gevolg, die ook de wens is van Elmar Tweede Editie. Andere partijen hadden ook belangstelling voor de kwart miljoen boeken, maar hadden er zonder toestemming van de auteurs niets mee kunnen doen.

De actie 'Schrijvers halen verhaal' is geïnitieerd door Elmarschrijver en fotograaf Peter de Ruiter, die met Carien Karsten en Frank van Rijn ten strijde is getrokken. Zij zijn dank verschuldigd aan advocaat Christiaan Mensink van GMW, die hen op de mogelijkheden van de Auteurswet heeft gewezen. Doordat boeken nu niet op grote schaal in de ramsj belanden, wordt voorkomen dat auteurs die al een deel van hun royalties uit het verleden zien vervliegen, ook in de toekomst hun inkomsten uit de verkoop van reeds gedrukte boeken mislopen. De verkoop van de boeken aan de boekhandel wordt na bijna twee maanden stagnatie zo snel mogelijk hervat.

Op dit moment zijn 70 mensen aangesloten: Peter de Ruiter, Frank van Rijn, Carien Karsten, Henk de Velde, Gerard Smit, Elise van Vliet, Liesbeth van Dijk, Tessa Leuwsha, Bert Sitters, Edith van den Broek, Elio Pelzers, Henk Filippo, Arjen van Alphen, Francien Koeman, Petra Possel, Dos Winkel, Arno Luft, Frans Timmerhuis, Judith van Galen, Els Baars, Patrick Baas, Patrick van der Doef, Keesjan van den Herik, Tineke Visser, Marcel Burger, Ton Okkerse, Arnold Jansen, Paul Wennekes, Henk de Valk, Guy Raskin, Aad Struijk, Aad Spanjaard, Ronald Jansen, Edgar Kruyning, Frank Muller, Mark Bette, Menno Weijs, Rutger van den Hoofdakker, Karel van der Esch, Geert Vons, Dirk Panier, Jim van der Heijden, Klazien Laansma, Kees Aaldijk, Dominique Prins, Paul Wennekes, Willem Jansen, Karol van Bastelaar, Cora de Fluiter, Rolf Mulder, Jolanda Breur, Ronnie Rokebrand, Marjan Blümer, Maud Janssen, Susanne Groeneveld, Yvonne van der Bijl, Dick Poppe, Mirjam Letsch, Sietske de Boer, Boukje Jansen van Galen, Steven Brown, Remko Tekke, Mariëtte van Soesbergen, Anke Landweer, Jonneke van Eijsden, Hanneke Beekmans, Paul van Oostende, Hans de Clercq, Robert van den Dijck, Frits Groenestijn en Peter Stuivenberg . Zij spannen zich in om ook de andere auteurs, vertalers en illustratoren te bereiken die belangen hebben bij uitgeverij Elmar.

Auteurs van failliete uitgeverij Elmar halen verhaal
Curator kan niet om schrijvers heen

23 september 2010 - Vandaag is vanuit kantoor GMW Advocaten een brief naar de curator verstuurd waarin wordt verklaard dat door het faillissement van uitgeverij Elmar alle auteurscontracten zijn vervallen. Daarmee is ook de licentie vervallen die auteurs aan Elmar hebben verstrekt voor het openbaar maken van hun werk. De voorraad boeken bij het Centraal Boekhuis, waar de curator beslag op heeft gelegd, kan dus niet worden verkocht. Dit zou namelijk een nieuwe openbaring inhouden, waarvoor toestemming van de auteurs is vereist. Ook is een bankrekening geopend waar de auteurs percentage van hun vordering storten voor het bestrijden van juridische kosten.

De auteurs hebben aangekondigd dat eenieder die hun boeken koopt of verkoopt zonder hun toestemming met juridische middelen tegemoet zal worden getreden. De auteurswet is in deze kwestie eenduidig en biedt zekerheid van verhaal.


Auteurs van failliete uitgeverij Elmar halen verhaal

22 september 2010 - Auteurs van de op 14 september failliet verklaarde uitgeverij Elmar hebben zich verenigd onder de noemer 'Schrijvers halen verhaal'. Ze willen hun vaak aanzienlijke vorderingen verhalen bij instanties die tegoeden van Elmar beheren, zoals het Centraal Boekhuis, de curator en grootaandeelhouder De Slegte.
De auteurs achten het niet fair achtergesteld te worden bij de betaling van resterende gelden. Ze richten een fonds op dat vrij te komen middelen uit de boedel op rechtvaardige wijze zal verdelen. Ook claimen zij hun boeken die liggen opgeslagen bij het Centraal Boekhuis en verzoeken zij de curator de nu stilgelegde verkoop aan de boekhandel te hervatten.